Dolargan – znieczulenie do porodu

Dolargan – znieczulenie do porodu

Dolargan to znieczulenie do porodu, które działa nie tyle na przewodnictwo sensoryczne (jak znieczulenie zewnątrzoponowe) a na subiektywne odbieranie doznania bólowego. Lek jest pochodną morfiny, zalicza się do grupy opioidów i posiada właściwości odurzające. Długa lista skutków ubocznych i możliwych komplikacji po podaniu Dolarganu w czasie porodu sprawia, że WHO nie zaleca tego sposobu znieczulenia.

Dolargan podawany jest w formie zastrzyka domięśniowego. Działanie substancji aktywnej, czyli chlorowodorku petydyny rozpoczyna się około 10 – 15 minut po iniekcji. Może być zaaplikowany na każdym etapie porodu (jednak ze względu na możliwość osłabienia czynności skurczowej raczej nie podaje się go przed osiągnięciem 4 cm rozwarcia).

 

DOLARGAN – EFEKTY POZYTYWNE

Dolargan stosowany jest w celu łagodzenia bólu porodowego. Jednak mówi się, że nie wpływa on na ból a jedynie na jego subiektywny odbiór. Zwolennicy tej metody znieczulenia podkreślają, że w wyniku przedłużającego się porodu podanie leku daje rodzącej kobiecie chwilę na odzyskanie sił. Dodają również, że czasem lek ten działa zwiotczająco i rozluźniająco na szyjkę macicy przez co poród może się skrócić.

 

DOLARGAN – SKUTKI UBOCZNE PODANIA W TRAKCIE PORODU

Należy jednak zaznaczyć, że chociaż Dolargan może zniwelować subiektywne odczuwanie bólu to do częstych skutków ubocznych jego stosowania należą omdlenia i wymioty. Jeśli do tego dojdzie trudno mówić o “chwili wytchnienia dla rodzącej”. Innym częstym efektem ubocznym jest utrata poczucia kontroli własnego ciała i sytuacji.

Wiadomo, że Dolargan wpływa na czynność skurczową oraz, że może ją osłabiać. W wyniku tego poród przedłuża się. Dodatkowo rodząca, która otrzymała Dolargan często zmuszona jest do leżenia pod aparatem KTG, co wynika z konieczności obserwacji pracy serca dziecka po podaniu leku. W efekcie nie jest aktywna w porodzie, nie ma poczucia sprastwa.

 

NEGATYWNE SKUTKI DLA DZIECKA

Dolargan podaje się najpóźniej 3 godziny przed zakończeniem porodu ponieważ wpływa on negatywnie na zdolność oddechową dziecka (co sprawia, że dzieci otrzymują niższą punktację w skali Apgar). Dodatkowo po tym leku część dzieci doświadcza drgawek. Większość zaś jest po porodzie ospała, trudniej jest je przystawić do piersi – Dolargan przenika do mleka choć nie wiadomo czy oddziałuje później na dziecko.

 

DOLARGAN – KOŁA INTERWENCJI MEDYCZNYCH ZACZYNAJĄCE SIĘ OD ZNIECZULENIA

Jak podkreślają położne każda interwencja w fizjologicznie przebiegający poród może spowodować konieczność podjęcia kolejnych ingerencji medycznych. Oznacza to, że z jednego, wydawałoby się błahego zastrzyku, wyniknąć może nawet konieczność wykonania cesarskiego cięcia.

Takie koło interwencji medycznych mogłoby wyglądać następująco:

Rodząca prosi o podanie znieczulenia -> otrzymuje Dolargan -> wzmaga się odruch wymiotny, zmniejsza się czynność skurczowa -> podanie kroplówki z oksytocyną (wspomagającej czynność skurczową) -> podanie kolejnej dawki leku przeciwbólowego -> konieczność leżenia pod KTG = brak aktywności w porodzie = poród się przedłuża

 

DOLARGAN KONTRA ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE

W satrciu Dolargan vs. ZZO specjaliści mówią, że pod wieloma względami lepszym wyborem jest znieczulenie zewnątrzoponowe. Ma ono krótszą listę możliwych skutków ubocznych, nie jest lekiem narkotycznym i powoduje mniejsze ryzyko dla dziecka.

 

ZASADA OD KTÓREJ NIE MA WYJĄTKÓW

Powyższy artykuł został przygotowany w oparciu o dostępne materiały, artykuły naukowe i opracowania medyczne – pamiętaj jednak, że stan wiedzy może się zmieniać z dnia na dzień! Materiały tu zawarte mają jedynie charakter informacyjny, każda decyzja dotycząca indywidualnej sytuacji powinna być rozpatrzona osobno wraz z lekarzem i położną. Autorka tekstu nie ponosi odpowiedzialności za sposób interpretacji i wykorzystania udostępnianych informacji.

Related posts

No Comments

Comments are closed.

Visit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram