Standardy opieki okołoporodowej

Standardy opieki okołoporodowej

Nowe standardy opieki okołoporodowej weszły w życie już jakiś czas temu. W aktualnej formie obowiązują od 2012 roku.  Jest to zbiór zasad, którymi kierować się powinien personel medyczny oraz praw, przysługujących kobiecie rodzącej.

W myśl nowych standardów opieki okołoporodowej jeśli poród przebiega naturalnie to:

 • Każda kobieta ma prawo wyboru miejsca porodu, może to być szpital lub miejsce poza szpitalem. Jednocześnie należy uświadomić kobiecie, że w sytuacji nagłej jedynie w szpitalu istnieje możliwość wykonania cesarskiego cięcia. Natomiast ośrodki służby zdrowia mają obowiązek zagwarantować kobiecie, która wybrała inne miejsce porodu niż szpital, dostęp do opieki medycznej.
 • Ciążę prowadzić może lekarz specjalista położnik bądź położna.
 • Poród z ułożenia główkowego, który rozpoczyna się spontanicznie pomiędzy skończonym 37 a 42 tygodniem ciąży uznawany jest za poród niskiego ryzyka.
 • Stosowanie interwencji medycznych musi być podyktowane ważnymi wskazaniami ze strony matki bądź dziecka.
 • Twój “plan porodu” powinien być włączony w akta dokumentacji medycznej, masz prawo przedyskutować go z lekarzem i/lub położną a ich zadaniem jest dostarczenie Ci wsparcia w jego realizacji.
 • Personel medyczny powinien zachęcać Cię do wzięcia ze sobą na salę porodową osoby bliskiej, np. męża, partnera, douli.
 • Personel medyczny musi ułatwić Ci stosowanie metod niefarmakologicznych łagodzenia bólu, powinien poinformować Cię o możliwości ich stosowania oraz ewentualnych skutkach ubocznych. Jednocześnie nie odnosi się do farmakologicznych metod znieczulenia.
 • Personel medyczny zobowiązany jest do respektowania Twoich decyzji i postanowień, w tym do zapewnienia Ci warunków do swobodnego wyboru pozycji (zarówno na I jak i na II fazę porodu).
 • Masz prawo przeć według własnej potrzeby, a nie “na komendę” bądź “na odliczanie”.
 • Nacięcie krocza może być stosowane jedynie przy wyraźnym wskazaniu do tego zabiegu. Kobieta może odmówić epizjotomii (więcej o tym zabiegu w artykule “nacięcie krocza”)
 • Trzecia faza porodu powinna trwać nie dłużej niż godzinę.
 • Pępowina może być zaciśnięta i przecięta dopiero po zaprzestaniu tętnienia.
 • Po porodzie personel medyczny powinien zadbać o umożliwienie matce i dziecku kontaktu skóra do skóry (o ile stan zdrowia dziecka i matki na to pozwala) – kontakt ten powinien trwać nie mniej niż dwie godziny. Ocena zdrowia dziecka według skali Apgar możliwa jest i powinna być praktykowana właśnie w chwili gdy mama trzyma swoje dziecko na brzuchu. Dalsze badanie dziecka, takie jak ważenie, mierzenie etc. może być kontynuowane dopiero po zakończeniu tego “powitania”.
 • Położna powinna pomóc Ci w przystawieniu dziecka do piersi, udzielić informacji i wsparcia w razie wystąpienia ewentualnych problemów z laktacją.
 • W pierwszej dobie życia podaje się dziecku witaminę K oraz szczepienia ochronne – matka, ojciec lub inny opiekun prawny ma możliwość cały czas być z dzieckiem. Możliwe jest również odmówienie każdej interwencji medycznej, szczepień lub badań w imieniu dziecka.
 • Noworodek powinien zostać poddany badaniom przesiewowym w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy, niedoczynności tarczycy, wad słuchu oraz wad serca.
 • W czasie połogu w domu powinna odwiedzić Cię położna środowiskowa.

O przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej nieustannie walczą różne organizacje, stowarzyszenia i grupy nieformalne, gdyż niestety dobre prawo nie do końca pokrywa się z praktyką. Jeśli ten temat cię interesuje i chcesz wiedzieć co możesz zrobić wejdź na stronę: www.lepszyporod.pl

AKTUALIZACJA: Minister Zdrowia Konstanty Radziwił podpisał ustawę, która odbiera obecnie obowiązujące Standardy Opieki Okołoporodowej kobietom. Standardy te, choć będą nadal dostępne stracą swoją rangę i będą jedynie wskazówkami do postępowania a nie rzeczywistym prawem. Zmiana ta ma nastąpić do końca 2018 roku.

ZASADA OD KTÓREJ NIE MA WYJĄTKÓW

Powyższy artykuł został przygotowany w oparciu o dostępne materiały, artykuły naukowe i opracowania medyczne – pamiętaj jednak, że stan wiedzy może się zmieniać z dnia na dzień! Materiały tu zawarte mają jedynie charakter informacyjny, każda decyzja dotycząca indywidualnej sytuacji powinna być rozpatrzona osobno wraz z lekarzem i położną. Autorka tekstu nie ponosi odpowiedzialności za sposób interpretacji i wykorzystania udostępnianych informacji.

 

Zapisz

Related posts

No Comments

Comments are closed.

Visit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram