konkurs VBAC

konkurs VBAC

Ogłaszam konkurs 🙂 do wygrania możliwość przetestowania nowego programu z serii Cud Narodzin – cudowny VBAC zanim jeszcze trafi on na sklepową półkę!

NAGRODA to dokładnie pełny program “Cud Narodzin – hipnoza do porodu” (do pobrania z serwera pdf+wszystkie pliki mp3) oraz zupełnie nowy, stworzony specjalnie z myślą o mamach planujących poród naturalny po cesarskim cięciu dodatek “Cudowny VBAC” składający się ze specjalnych ćwiczeń psychologiczno-coachingowych oraz nagrań dostosowanych do tej okoliczności. Poza tym otrzymasz 4 bezpłatne konsultacje mailowe, w czasie których będziemy mogły porozmawiać o tym jak idzie Ci przygotowanie do porodu.
Łącznie otrzymasz ode mnie dwa podręczniki: Cud Narodzin – hipnoza do porodu oraz Cudowny VBAC (w formacie .pdf) oraz 17 ścieżek audio !

Jakie warunki musisz spełniać, aby wziąć udział w zabawie:

Co oczywiste, musisz być mamą, która urodziła pierwszy raz poprzez cesarskie cięcie, natomiast teraz chcesz urodzić naturalnie i przygotowujesz się do takiego właśnie porodu. Termin porodu nie powinien być wyznaczony na okres wcześniejszy jak 01.01.2016 ani później jak 10.03.2016

Warunkiem wzięcia udziału w zabawie jest gotowość do prowadzenia notatek (ala blog bądź videoblog) dokumentujących proces przygotowania się do porodu z programem Cud Narodzin oraz (po porodzie) udzielenie mi wywiadu i przekazanie opowieści porodowej wraz ze zdjęciem do publikacji na stronie www.

Co musisz zrobić, aby wziąć udział w zabawie:

 1. Przedstaw mi się w formie filmiku bądź maila. Nagraj mi krótki (max. 5 minutowy) filmik – opowiedz kim jesteś, dlaczego wcześniej wykonano cesarskie cięcie, jakie masz teraz emocje związane z przygotowywaniem się do porodu naturalnego po cesarskim cięciu bądź inne, ważne według Ciebie informacje. Chciałabym Cię poznać. Film nie musi być w żadnej mierze profesjonalny, nagranie za pomocą telefonu komórkowego bądź kamerki internetowej jest jak najbardziej na miejscu. Ewentualnie napisz mi to wszystko w mailu.
 2. Wyślij swój film za pomocą strony weetransfer.com bądź mail na adres karolina@cud-narodzin.pl do 18.10.2015 godz. 23:59
 3. Poczekać na ogłoszenie wyników do 24.10.2015
 4. Gdy wygrasz – przykładać się do ćwiczeń z programem Cud Narodzin i dokumentować swoje osiągnięcia

Czekam na Wasze zgłoszenia 🙂
jeśli macie pytania: piszcie!

Karolina Piotrowska

ps. filmy, które do mnie trafią nie zostaną wykorzystane bez waszej wiedzy i zgody w żadnym celu marketingowym ani komercyjnym!

KONKURS vbac

 

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest autorka programów z serii “Cud Narodzin” Karolina Piotrowska
 2. Konkurs “cudowny VBAC” trwa od 01.10 do 18.10.2015r.
 3. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia kobieta, która urodziła pierwsze dziecko poprzez cesarskie cięcie a aktualnie przygotowuje się do porodu naturalnego. Termin porodu powinien wypadać w okresie między 01.01.2016 a 10.03.2016
 4. Nagrodą dla zwycięzcy jest możliwość bezpłatnego zrealizowania programu “Cud Narodzin – hipnoza do porodu” oraz “Cudowny VBAC”. Zwycięzca otrzyma dostęp do materiałów w postaci .pdf i plików .mp3, które należy pobrać na własny komputer.
 5. Udział w konkursie oznacza wyrażenie chęci skorzystania z programu “Cud Narodzin” i jest deklaracją, że zwycięzca zrealizuje cały materiał programu oraz udokumentuje pracę w formie bloga/videobloga przekazywanego organizatorowi konkursu regularnie, minimum raz w tygodniu przez okres 6 tygodni. Organizator ma dalej prawo do wykorzystanie otrzymanych w ten sposób materiałów pisanych, audio bądź video w celu promocji, sprzedaży i marketingu.
 6. Zgłoszeniem do konkursu jest wysłanie maila z informacjami na swój tematem bądź filmu o sobie za pomocą serwisu weetransfer.com na adres karolina@cud-narodzin.pl
 7. Wysłanie zgłoszenia konkursowego oznacza akceptację regulaminu
 8. Konkurs przejdzie do fazy rozstrzygnięć przy zgłoszeniu się minimum 5 uczestników, przy czym w wyjątkowej sytuacji organizator konkursu może przyznać nagrodę wybranej uczestniczce konkursu, nawet jeśli liczba zgłaszających się do konkursu osób była mniejsza niż 5.
 9. Zwycięzcy nie przysługuje możliwość otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę ani zrzeczenia się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 10. Zwycięzca zobowiązuje się do pozostawienia otrzymanych materiałów w tajemnicy. Zwycięzca nie ma prawa do publikacji, rozpowszechniania, sprzedaży bądź odsprzedaży otrzymanych materiałów w części bądź w całości. Zwycięzca otrzymuje materiały do własnego użytku domowego.
 11. Zwycięzce konkursu wybiera organizator na bazie nadesłanych materiałów nie później niż do 24.10.2015. Zwycięzca zostanie podany do wiadomości publicznej na profilu facebookowym Cud Narodzin.
 12. Nagroda przekazywana jest w formie elektronicznej, pod postacią linku do pobrania wskazanych materiałów. Organizator ma prawo przekazywać nagrodę partiami, gdy wcześniej udostępnione zwycięzcy fragmenty kursu zostaną zrealizowane. W przypadku nie realizowania przez zwycięzcę materiału szkoleniowego organizator ma prawo odstąpić od udostępniania dalszej części nagrody.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania się z konkursu i zakończenia konkursu bez wyłonienia zwycięzców lub przekazania zwycięzcom nagrody w postaci programu “Cud Narodzin – hipnoza do porodu” (wersja wirtualna do pobrania z serwera) oraz “Radosna Ciąża” (do pobrania z serwera) jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora program “Cudowny VBAC” nie zostanie pozytywnie zweryfikowany do 30.11.2015
 14. Organizator zastrzega sobie prawo naniesienia zmian w niniejszym Regulaminie.
 15. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram